Projekce

Jedním ze základních pilířů firmy
KÁMEN ENGINEERING s.r.o. je vlastní projekční kancelář specializovaná na nejnáročnější požadavky investorů.

Mezi naše specializace patří zadem větrané fasády. KÁMEN ENGINEERING s.r.o. poskytuje architektům, projektantům a investorům technickou pomoc při navrhování obvodových plášťů z přírodního kamene.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí čím dál víc náročnějších projektů je zaměření stávajícího stavu totální stanicí
LEICA - TCR 803, vyhodnocení tohoto zaměření a vytyčení projektovaného stavu. Díky tomuto systému, kterým se řídí všechna řemesla pohybující se na fasádě, dochází k eliminaci chyb a k urychlení montáže.

Jsme součástí projektových týmu u připravovaných zakázek, podílíme se na řešení jednotlivých detailů a návrhů sparořezu.

Ctíme kamenické tradice a zásady, naše realizace respektují normu ČSN 73 32 51 Navrhování konstrukcí z kamene.

Příklady výrobní a montážní dokumentace :

Máme rádi jakékoliv výzvy, každý projekt, jako i kámen, je originál.