Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové - producent výrobků z přírodního kamene
Česky Deutsch English
Kámen engineering s.r.o. Hradec Králové
Na Okrouhlíku 1630/23, Hradec Králové 2
CZ 500 02
tel.: +420 495 521 536
e-mail: sales@kamenengineering.cz
Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové
IČ / DIČ: 474 555 60 / CZ47455560
ID datové schránky: xe5ex24
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C, vl. 2641.

technická řešení - fasáda

technická řešení - fasáda

Zadem provětrávaná fasáda je složena z vlastního kamenného obkladu vyvěšeného na kovových kotvách, vzduchové mezery, tepelné izolace a podkladní konstrukce.

Obkladové desky se vyrábí ze žul a vápenců minimální tloušťky 30 mm a pískovců minimální tloušťky 40 mm. Lícní plocha desek může mít povrch leštěný, broušený jemně až hrubě, tryskaný, opalovaný nebo kamenicky opracovaný (pemrlovaný; špicovaný, rýhovaný). Rozměr desek se pohybuje od 0, 5m do 1,5 až 2m. Při návrhu obkladové desky se prokazuje její únosnost dle zásad ČSN 73 3251. Spáry mezi obkladovými deskami nemají přesáhnout 10 mm.

  • Kovové kotvy pro konstrukce z kamene musí být vyrobeny z korozivzdorné oceli třídy 17.. . Vyrábí se dva druhy kotev: kluzné a hmoždinkové. Kluzné kotvy jsou vetknuty do podkladní konstrukce (hloubka vetknutí je dána únosností kotvy a jejím vyložením), hmoždinkové kotvy přenášejí zatížení od obkladu přes ocelovou hmoždinku do podkladní konstrukce. Jejich výhoda je v okamžité nosnosti kotvy a vrtání malých průměrů do betonu. Spojení těla kotvy s deskou se provádí přes trn z oceli třídy 17041 minimálního průměru 5mm a délky 35mm. Desky se kotví buď v ložných, nebo styčných sparách, přičemž jsou 2 kotvy nosné a dvě kotvy přídržné. Kotva ve vodorovné spáře nese 1/2 desky, ve svislé spáře nese celou desku. Deska je na jedné straně ukotvena pevně a na druhé kluzně v plastovém pouzdru, a tak působí každá deska jako samostatně dilatující prvek. Při návrhu kotev se prokazuje styk kotev a desek, únosnost těla kotvy a únosnost vetknutí kotvy do podkladní konstrukce dle zásad ČSN 73 3251.
  • Vzduchová mezera mezi rubem obkladu, tepelnou izolací či podkladní konstrukcí má být 20 až 60mm.
  • Tloušťka tepelné izolace se navrhuje dle ČSN 73 0540 a její obvyklá tloušťka je 80-120mm. Izolace nesmí být bezprostředně vystavena srážkové vlhkosti a nesmí se dotknout kamenného obkladu, a to ani bodově!
  • Za podkladní nosnou konstrukci se považuje zdivo z cihlářských výrobků( plné cihly, příčně děrované cihly, vápenocementové cihly) minimální tloušťky 190mm, z tvárnic a pórobetonu minimální tloušťky 200mm a betonu tl. 100mm.
  • Podkladní konstrukce musí být dostatečně únosná a stabilní, zdivo musí vykazovat minimální dovolené namáhání 1,2 Mpa a beton má vykazovat min.třídu C15.

Dokumenty ke stažení:

Zadem provětrávaná fasáda.pdf, 87,9 kB
ZADEM VĚTRANÁ FASÁDA.dwf, 36,8 kB
ZADEM VĚTRANÁ FASÁDA.dwg, 154 kB
© Copyright 2005, Kámen Engineering s.r.o. | Mapa webu Realizace LOTOFIDEA s.r.o.